Nowoczesny Fitness

BUDOWANIE MIĘŚNI

Elektrody w kombinezonie umieszczane są na ciele, bezpośrednio nad każdą główną grupą mięśni, więc wszystkie impulsy osiągają bezpośrednio cel, również mięśnie położone głębiej. Stymuluje to ich dokrwienie i dokrwienie tkanki łącznej, dzięki czemu skóra staje się bardziej wyrazista i bardziej jędrna.

POPRAWA POSTAWY

Korzystanie z systemu EMS pomaga w poprawie Twojej postawy, ponieważ specjalne programy treningowe zawierają ćwiczenia dla pleców, ich dolnej części, mięśni brzucha, a także ramion.

OSIĄGNIJ STONOWANE, SPRAWNE CIAŁO

Trening siłowy całego ciała w systemie EMS, połączony z sesjami cardio, może pomóc w kształtowaniu mięśni, spalaniu tłuszczu i redukcji cellulitu. Wzmocnieniu ulega krążenie w mięśniach i tkankach łącznych, co pozwala również na ujędrnienie skóry.

BEZPIECZNE STAWY

W przeciwieństwie do regularnego treningu z ciężarami, trening w systemie EMS nie powoduje dodatkowego obciążenia Twoich stawów i przy wsparciu trenera może być prowadzony również po urazie lub nawet z bólem stawów.

ZRÓWNOWAŻONY SYSTEM MIĘŚNIOWY

System EMS może być skutecznie wykorzystany w przypadku zaburzeń równowagi mięśniowej lub niedostatecznie rozwiniętych niektórych mięśni ciała (praca biurowa). Koncentracja uwagi na odpowiednich grupach mięśni jest łatwa dzięki profesjonalnemu umieszczeniu elektrod w kombinezonie treningowym XBody.

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

Na brak czasu narzekamy szczególnie we współczesnych warunkach życia. Dzięki systemowi EMS możesz osiągnąć efekty 90-minutowego treningu w ciągu zaledwie 20-25 minut, w tym ćwiczenia wzmacniające i sesję kardio zgodnie z Twoimi preferencjami. Tradycyjny trening fitness z rozgrzewką trwa średnio od 1 do 1,5 godziny. Aby widzieć i czuć efekty, trzeba trenować przynajmniej 2-3 razy w tygodniu, więc potrzebny czas w ciągu tygodnia wyniesie kilka godzin.

CENNIK KARNETÓW

8 TRENINGÓW
pakiet ważny 30 dni

1000 zł brutto

16 TRENINGÓW
pakiet ważny 60 dni

1800 zł brutto

24 TRENINGI
pakiet ważny 90 dni

2400 zł brutto

UWAGA

TRENING JEDNORAZOWY Z TRENEREM PERSONALNYM (poza pakietem) – 199 zł
CENA ZAKUPU STROJU (na własność) – 159 zł
WYPOŻYCZENIE STROJU I RĘCZNIKA (podczas każdego treningu) – 20 zł

Adres i kontakt

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;div style="display:inline;"&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;img height="1" width="1" style="border-style:none;" alt="" src="//www.googleadservices.com/pagead/conversion/869508155/?label=HnsXCLWqomsQu8jOngM&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;guid=ON&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;script=0"/&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;

ul. Panewnicka 201, Katowice 40-772
tel.: +48 32 428 20 07, +48 882 907 979
kontakt@panewnicka201.pl

Godziny otwarcia

Perfect Group Panewnicka 201
Poniedziałek – Sobota
08:00 – 20:00

Panewnicka 201 dla Was

Pin It on Pinterest